Jump to content

Jump to the right menu

Jump to the left menu

Jump to content

Jump to the left menu

Jump to the right menu

Home / Regulamin

NOTE: The content is not available in your language. Below is the text in its original language

I. Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu internetowego webtrunki.pl (dalej zwanego „serwisem webtrunki.pl”) jest ZERO JEDEN z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Pogorska 41b, NIP 628-201-72-55 (dalej zwana "webtrunki").

2. Serwis webtrunki.pl dostępny jest w domenie internetowej webtrunki.pl i służy w szczególności prezentacji dostępnych na polskim rynku alkoholi. Umożliwia również prezentację i porównywanie produktów alkoholowych oferowanych przez sklepy internetowe, sklepy stacjonarne, hurtownie oraz producentów.

3. Korzystający z serwisu webtrunki.pl (zwany dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu webtrunki.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Korzystanie z serwisu

4. Z serwisu webtrunki.pl oraz usług świadczonych przez webtrunki mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie w rozumieniu Polskiego prawa.

5. Serwis webtrunki.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a jedynie informuje o ofertach handlowych sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych, hurtowni oraz producentów współpracujących z webtrunki (dalej zwanych „Sklepami”).

6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Webtrunki nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.

7. Użytkownik może korzystać z serwisu webtrunki.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

8. Serwis webtrunki.pl umożliwia Użytkownikowi:
a. uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez Sklepy;
b. porównanie cen produktów oferowanych przez Sklepy;
c. zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych towarów oraz Sklepów;
d. zapoznanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat produktów i Sklepów;
e. uzyskanie danych kontaktowych i/lub przejście na strony Sklepów, promowanych w serwisie webtrunki.pl;
f. tworzenie własnych grup Użytkowników w usłudze „piłem z nim”, nazwy tych grup to „Piłem z nim”, „Nie piłem z nim”, „Nie pamiętam, że z nim piłem”;
g. zaproszenie innego Użytkownika do grupy, nazwy grup w punkcie II.8.f niniejszego regulaminu;
h. w dowolnym momencie odrzucić, przyjąć bądź zignorować zaproszenie wysłane przez innego Użytkownika;
i. usunięcie innego Użytkownika ze swojej grupy Użytkowników opisanej w punkcie II.8.f

9. Webtrunki dokładać będzie wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie webtrunki.pl były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Jednakże, aby sprawdzić pełną aktualność ceny, opisu oraz dostępność towaru, Użytkownik powinien nawiązać kontakt ze Sklepem lub przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi.

10. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w serwisie webtrunki.pl.

11. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia webtrunki umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w serwisie webtrunki.pl.

III. Wypowiedzi użytkowników

12. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie webtrunki.pl. Są to między innymi opinie na temat produktów lub Sklepów oraz oceny produktów lub Sklepów, a także umieszczanie jakichkolwiek opisów, opinii oraz wypowiedzi w swoim profilu bądź w grupie Użytkowników w usłudze „Piłem z nim”.

13. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, webtrunki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

14. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w serwisie webtrunki.pl.

15. Użytkownik powinien powstrzymywać się od wypowiedzi podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności inspirują do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik powinien dodatkowo powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.

16. Webtrunki nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy:
a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;
b. Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;
c. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż opiniowany Sklep oraz porównywarek cen innych niż serwis webtrunki.pl;
d. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;
f. zmierzają do sztucznego zawyżenia bądź zaniżenia wiarygodności Sklepu bądź w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.

17. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez webtrunki wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności jego wypowiedzi na temat produktów lub Sklepów oraz oceny produktów lub Sklepów.

IV. Ochrona prywatności

18. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest webtrunki. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez webtrunki, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów webtrunki jak i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisu webtrunki.pl nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

19. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

20. Webtrunki zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

21. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

22. Webtrunki zastrzega sobie iż społeczność Użytkowników serwisu webtrunki.pl jest społecznością zamkniętą co oznacza iż dane osobowe które Użytkownik podaje podczas zakładania konta nie będą wyświetlane dla niezalogowanych użytkowników. Użytkownik dołączając do społeczności serwisu webtrunki.pl wyraża zgodę na wyświetlanie niektórych danych dla zalogowanych Użytkowników.

23. Dane osobowe, które Użytkownik publikuje w serwisie webtrunki.pl, nie są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu webtrunki.pl tj osoby które nie są zalogowane jako Użytkownik serwisu webtrunki.pl, nie mają dostępu do tych informacji.

24. Webtrunki daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych w serwisie usług. Webtrunki daje również Użytkownikowi możliwość wyboru danych które mają być prezentowane dla innych Użytkowników.

25. Webtrunki ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, webtrunki może odmówić świadczenia usług serwisu, innych usług, a nawet usunąć już istniejące konto Użytkownika.

26. Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Warywocki Aleksander Zero-Jeden z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Pogorska 41B, NIP 628-201-72-55 (zwana "webtrunki")

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z webtrunki, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika webtrunki.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa webtrunki może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies w celach:

a) świadczenia usług;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
d) wydajnego działania i dostosowania do preferencji użytkowników

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do automatycznego zalogowania użytkownika;

b) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.


V. Postanowienia końcowe

27. Webtrunki dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu webtrunki.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność serwisu webtrunki.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

28. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności serwisu webtrunki.pl oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez odpowiedni formularz kontaktowy.

29. Webtrunki nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej webtrunki.

30. Webtrunki nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

31. Webtrunki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych serwisu webtrunki.pl.

To view the site you MUST be over 18 years!

No translation yet

design by art4u

Liquors in the portal: 9321, Waiting: liquors: 0, games: 6195, Registered users: 2473, Last update: 23.08.2020, 08:12
Currently on the site: only guests. Total: 4