Wino z czarnych jagód (jednoowocowe)

Beers, wines, spirits, champagnes, meads, drinks, your own products - photo of a drink
Category: Your own products / Wine
Alcohol content: 14%

NOTE: The content is not available in your language. Below is the text in its original language

Czarne jagody stanowią najbardziej popularny i najlepszy surowiec do wyrobu czerwonych win stołowych, wytrawnych i półwytrawnych, lekkich i średnio mocnych. Fermentują ciężko i trudno jest z nich uzyskać wino mocniejsze, o zawartości alkoholu ponad 13%. Z tego względu jako wina jednoowocowe deserowe nie są wyrabiane, natomiast nadają się do wyrobu czerwonych win słodkich i deserowych mieszanych, uzyskiwanych w połączeniu z moszczami wiśniowymi, jeżynowymi lub śliwkowymi.
Przy wyciskaniu moszczu z jagód należy unikać rozgniatania ziarnek, gdyż podnoszą one smak surowizny i goryczki w winie. Moszcz jagodowy jest bardzo wrażliwy i łatwo ulega zepsuciu, dlatego wyrób wina musi być bardzo staranny; w szczególności należy unikać zetknięcia moszczu z żelazem.
Aby lepiej wyługować z jagód substancje ekstraktywne i barwnik, miazgę jagodową zwykle poddaje się fermentacji w ciągu 2-3 dni, a dopiero potem tłoczy. W celu zabezpieczenia się przed zaoctowaniem moszczu należy do miazgi dodać od razu matki drożdżowej oraz pirosiarczynu potasowego w ilości ok. 1 g na 10 kg owoców. Fermentację należy zawsze przeprowadzać za pomocą drożdży szlachetnych.
Czarne jagody zawierają mało związków azotowych, dlatego, aby fermentacja przebiegała prawidłowo, należy zawsze dodać do nastawu pożywki dla drożdży w ilości 0,5 g fosforanu amonowego na każdy litr nastawu wina stołowego (przy winach deserowych wystarcza 0,4 g).
Skład chemiczny czarnych jagód jest niejednakowy, szczególnie w dużych garnicach waha się w nich zawartość kwasów. W przepisach na wina z czarnych jagód przyjęto przeciętną zawartość sukru w ilości 5,5% (55 g/l), a zawartość kwasów - 0,9% (9 g/l). Jagody z okolic podgórskich i w latach chłodniejszych są kwaśniejsze i mogą wymagać większego rozcieńczenia, niż to podano w przepisie.
Lekkie wina jagodowe łatwo się psują i wskutek tego nie mogą być długo przechowywane. Należy je przechowywać w zimnej piwnicy, w nalanych do pełna naczyniach. Jeżeli wino takie chce się przechować dłużej, wówczas bezpieczniej jest wzmocnić je do mocy ok. 13%.

aromatycznych, garbniki i barwniki. Wpływają one korzystnie na smak i barwę wina. Na wino deserowe należy brać odmiany aromatyczne, np. Renety.
W celu zwiększenia wydajności moszczu wielu wytwórców wina stosuje zafermentowanie wytłoczyn jabłkowych zwilżonych większą lub mniejszą ilością wody. Wydajność moszczu przy takim postępowaniu jest rzeczywiście znacznie większa, jednak istnieje poważne niebezpieczeństwo zaoctowania moszczu. Zaoctowane wino nabiera często silnej goryczki, a nieraz i posmaku "myszki". Z tego względu bezpieczniej jest raczej tłoczyć jabłka kilka razy z małym dodatkiem wody, lecz bez zafermentowywania.
W przepisie przyjęto przeciętną zawartość cukru w jabłkach w ilości 10% (100 g/l) oraz zawartości kwasów - 0,7% (7 g/l).
Wina jabłkowe, szczególnie jeżeli są nieco rozcieńczone wodą (bardzo rozcieńczać nie można), muszą być dokwaszane przez dodatek kwasu cytrynowego; należy również dodawać do nich większą ilość pożywki, a więc 0,4-0,5g na każdy litr nastawu.

WINO Z CZARNYCH JAGÓD LEKKIE
Projektowana moc wina w stopniachIlość roztworu cukrowego na 1 litr moszczu (w litrach)Ilość cukru w roztworze cukrowym (w gramach)Ilość nastawu otrzymanego z 1 litra moszczu (w litrach)Ilość kwasu na 1 litr moszczu (w gramach)
90,752101,753,3
100,752401,753,3
110,752701,753,3


WINO Z CZARNYCH JAGÓD STOŁOWE
Projektowana moc wina w stopniachIlość roztworu cukrowego na 1 litr moszczu (w litrach)Ilość cukru w roztworze cukrowym (w gramach)Ilość nastawu otrzymanego z 1 litra moszczu (w litrach)Ilość kwasu na 1 litr moszczu (w gramach)
120,52501,53,5
130,52751,53,5
140,53001,53,5


Chcąc przyspieszyć i ułatwić fermentację win jagodowych stołowych, można w przepisie część moszczu (20-25%) zastąpić moszczem jeżynowym

http://webtrunki.pl - Head full of liquors