Martell VS

Martell

Beers, wines, spirits, champagnes, meads, drinks, your own products - photo of a drink
Category: Vodka / Flavoured / Natural / Specjal / Cognac
Alcohol content: 40%
Available volume: 30ml bottle, 50ml bottle, 0.7l bottle

NOTE: The content is not available in your language. Below is the text in its original language

Koniak Martell VS jest kompozycją dojrzałych eaux de vie, czyli destylatów winnych, z których najmłodszy leżakował między 5 a 7 lat. Martell od 1715 roku jest arcydziełem cierpliwości, pasji i doskonałości. Sztuka jest esencją życia - Martell jest esencją Sztuki.

http://webtrunki.pl - Head full of liquors