Śliwowica Łącka

Beers, wines, spirits, champagnes, meads, drinks, your own products - photo of a drink
Category: Vodka / Flavoured / Natural / Fruit / Slivovitz
Alcohol content: 70%
Available volume: 0.5l bottle

NOTE: The content is not available in your language. Below is the text in its original language

Śliwowica Łącka, to napój o mocy zwykle powyżej 70% obj, posiadający charakterystyczny, wyraźnie śliwkowy aromat. Jest to ciecz bezbarwna, ponieważ nie dojrzewa, tak jak niegdyś Ferberówka w dębowych beczkach. Wytwarzana jest nielegalnie i znajduje się poza obrotem ewidencjonowanym. Od kilku lat mieszkańcy Łącka podejmują starania mające na celu zalegalizowanie produkcji śliwowicy jednak ciągle brak jest odpowiednich przepisów, które zezwoliłyby na jej produkcję.

http://webtrunki.pl - Head full of liquors